SFS 2011:998 Förordning om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.