SFS 2012:182 Lag om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.