SFS 2012:183 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.