SFS 2012:184 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.