SFS 2012:188 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.