SFS 2012:189 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.