SFS 2012:190 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.