SFS 2012:191 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.