SFS 2012:194 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.