SFS 2012:196 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.