SFS 2012:198 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.