SFS 2012:1001 Förordning om ändring i förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.