SFS 2012:360 Förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.