SFS 2012:361 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.