SFS 2012:365 Förordning om häradsallmänningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.