SFS 2012:367 Förordning om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.