SFS 2012:368 Förordning om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.