SFS 2012:370 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.