SFS 2012:371 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.