SFS 2012:372 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.