SFS 2012:366 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.