SFS 2012:373 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.