SFS 2012:377 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.