SFS 2012:385 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.