SFS 2012:388 Förordning om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.