SFS 2012:391 Lag om ändring i lagen (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.