SFS 2012:393 Lag om ändring i riksdagsordningen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.