SFS 2012:398 Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.