SFS 2012:526 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.