SFS 2012:675 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.