SFS 2013:88 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.