SFS 2013:89 Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.