SFS 2013:90 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.