SFS 2013:92 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.