SFS 2013:95 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.