SFS 2013:97 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.