SFS 2013:86 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.