SFS 2013:380 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.