SFS 2013:382 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.