SFS 2013:385 Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.