SFS 2013:388 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.