SFS 2013:390 Förordning om mål i allmän förvaltningsdomstol
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.