SFS 2013:391 Förordning om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.