SFS 2013:393 Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.