SFS 2013:394 Förordning om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.