SFS 2013:399 Förordning om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.