SFS 2013:381 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.