SFS 2013:488 Lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.