SFS 2013:882 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.