SFS 2013:885 Förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.